Sony Xperia XA1 Dual SIM - Usporiadanie správ

background image

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na , vyhľadajte a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete odstrániť.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte ju a potom ťuknite na položky

Odstrániť správu > ODSTRÁNIŤ.

Odstránenie konverzácií

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Odstrániť konverzácie.

3

Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na >

ODSTRÁNIŤ.

Označenie správy hviezdičkou

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdičkou, podržte ju a potom ťuknite

na položku

Pridať hviezdičku.

4

Ak chcete označenie správy hviezdičkou zrušiť, dotknite sa správy s hviezdičkou,

podržte ju a ťuknite na položku

Odstrániť hviezdičku.

Zobrazenie správ označených hviezdičkou

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Správy označ. hviezdičkou.

3

V zozname sú uvedené všetky správy s hviezdičkou.

85

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Hľadanie správ

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu .

3

Zadajte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.