Sony Xperia XA1 Dual SIM - Hlasová schránka

background image

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať

hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne

uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od

poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Hovor.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položky

Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo

hlasovej schránky.

5

Zadajte číslo hlasovej schránky.

6

Ťuknite na položku

OK.

Volanie hlasovej schránky

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Dotknite sa a podržte číslo

1

, následne vyberte kartu SIM.

Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného

operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať,

aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.