Sony Xperia XA1 Dual SIM - Správa videí

background image

Správa videí

Zobrazenie informácií o filme

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku

Mobilné

zariadenie.

3

Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.

4

Ťuknite na miniatúru videa.

Odstránenie videa

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku Video a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknutím na ikonu otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku

Mobilné

zariadenie.

3

Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.

4

Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .

5

Príkaz potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.

115

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.