Sony Xperia XA1 Dual SIM - Zamknutie a odomknutie obrazovky

background image

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a v určenom čase sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby

sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným

úkonom na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Základné zamknutie potiahnutím

prstom je nastavené už pri zakúpení zariadenia. Znamená to, že ak chcete obrazovku

odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom doľava alebo nahor. Toto bezpečnostné

nastavenia môžete neskôr zmeniť a pridať iné typy zámkov. Pozrite si tému

Zámok

obrazovky

na strane 11.

Aktivácia obrazovky

Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdnu oblasť na ploche. Funkciu aktivujete tak, že sa

dotknete prázdnej oblasti na ploche, podržíte ju, kým zariadenie nezavibruje, ťuknete na

ikonu a potom na jazdec vedľa možnosti „uspatia dvojitým ťuknutím“.