Sony Xperia XA1 Dual SIM - Režim Super-vivid

background image

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných

v zariadení.

Zapnutie režimu na zlepšenie obrazovej kvality

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka.

3

Ťuknite na prepínač

Režim superjasných obrázkov, ak ešte nie je vybraný.