Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ochrana karty SIM

background image

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou

kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s

kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom

spustení zariadenia.
Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie

potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK

vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknutím na jazdec

Zamknúť kartu SIM zapnite alebo vypnite zámok karty SIM.

5

Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK. Zámok karty SIM je teraz

aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

Zmena kódu PIN karty SIM

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a

bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položku

Zmeniť kód PIN kar. SIM.

5

Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

6

Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

7

Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo

OK.

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

1

Zadajte kód PUK a ťuknite na

.

2

Zadajte nový kód PIN a ťuknite na

.

3

Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na ikonu

.

Ak viackrát za sebou zadáte nesprávny kód PUK, budete musieť kontaktovať sieťového

operátora, ktorý vám pošle novú kartu SIM.