Sony Xperia XA1 Dual SIM - Používanie viacerých kariet SIM

background image

Používanie viacerých kariet SIM

Vaše zariadenie pracuje s jednou alebo s dvomi vloženými kartami SIM. Prichádzajúcu

komunikáciu môžete prijímať na obe karty SIM. Pre odchádzajúcu komunikáciu môžete

určiť číslo, z ktorého ju chcete odosielať. Skôr než začnete používať obe karty SIM, je

potrebné ich povoliť a vybrať kartu SIM, ktorú budete používať na dátový prenos.
Môžete tiež presmerovať hovory určené pre kartu SIM 1 na kartu SIM 2, ak je karta SIM 1

nedostupná (a naopak). Táto funkcia sa nazýva dvojitá dostupnosť karty SIM. Musíte ju

povoliť manuálne. Pozrite si

Presmerovanie hovorov

na stránke 73.

Povolenie alebo zakázanie používania dvoch kariet SIM

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Karty SIM.

3

Ťuknutím na jazdce položiek

SIM1 a SIM2 príslušné karty SIM zapnite alebo

vypnite.

Premenovanie karty SIM

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Karty SIM.

3

Vyberte kartu SIM a zadajte jej nový názov.

4

Ťuknite na tlačidlo

OK.

Výber karty SIM na prenos údajov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Karty SIM > Mobilný dátový prenos.

3

Vyberte kartu SIM, ktorú chcete použiť na prenos údajov.

Ak chcete používať vyššie prenosové rýchlosti, vyberte kartu SIM podporujúcu najrýchlejšiu

mobilnú sieť, napríklad 3G.