Sony Xperia XA1 Dual SIM - Monofónny zvuk

background image

Monofónny zvuk

Pri nastavení monofónneho zvuku sa prehrávaný zvuk ozýva naraz z ľavého aj pravého

zvukového kanála. Používanie monofónneho namiesto stereofónneho prehrávania je

veľmi užitočné pre používateľov s určitými typmi straty sluchu, prípadne z

bezpečnostných dôvodov, napríklad, keď potrebujete sledovať zvuky z okolia.

Zapnutie alebo vypnutie monofónneho zvuku

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Prístupnosť.

3

Ťuknite na jazdec vedľa položky

Zvuk mono.