Sony Xperia XA1 Dual SIM - Izbira mobilnega omrežja

background image

Izbira mobilnega omrežja

Vaša naprava podpira uporabo dveh različnih omrežij hkrati. Izbirate lahko te kombinacije

omrežnih načinov, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM:

Eno omrežje WCDMA

Eno omrežje GSM

Eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM

Eno omrežje LTE, eno omrežje WCDMA in eno omrežje GSM
Za vsako kartico SIM lahko nastavite, da naprava samodejno preklopi med mobilnimi

omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih. Naprava samodejno

preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na različnih območjih.

Poleg tega lahko ročno nastavite, da naprava uporablja določen način mobilnega

omrežja za vsako kartico SIM, na primer WCDMA ali GSM.
V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s

katerim imate vzpostavljeno povezavo. Videz različnih ikon je prikazan v poglavju

Ikone

stanja

na strani 33.

Izbiranje omrežnega načina

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Prednostna vrsta omrežja in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Omrežni operaterji.

4

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Ročno.

5

Izberite omrežje.

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Omrežni operaterji.

4

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Samodejno.