Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nadziranje porabe prenosa podatkov

background image

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo

ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na

primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene

52

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo

prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

S prilagoditvijo nastavitev porabe prenosa podatkov boste lažje nadzorovali porabo prenosa

podatkov, vendar pa s tem ne morete zagotoviti, da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Zagotavljanje manjše porabe prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov > Varčevanje s podatki.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite drsnik

Mobilnih prenos podatkov, da vklopite ali izklopite prenos

podatkov.

Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in

Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o porabi prenosa podatkov

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov > Obračunsko obdobje.

4

Če želite nastaviti raven opozorila, tapnite

Opozorilo za prenos podatkov, vnesite

želeno omejitev za podatke in nato tapnite

NASTAVI. Ko količina prenosa

podatkov doseže nastavljeno raven, prejmete obvestilo z opozorilom.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Tapnite drsnik ob možnosti

Nastavitev omejitve prenosa podatkov.

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v napravi

samodejno izklopljen.

Nadzor porabe prenosa podatkov za posamezne programe

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi.

3

Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato tapnite

Prenos podatkov.

Če spremenite povezane nastavitve porabe prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje

posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne

povezave, tapnite

Prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

4

Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi, tapnite

Količina prenesenih podatkov v omrežjih Wi-Fi.