Sony Xperia XA1 Dual SIM - Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

background image

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

1

Objektiv sprednje kamere

2

Izbira načina fotografiranja

3

Preklapljanje med sprednjo in glavno kamero

4

Povečava ali pomanjšava

5

Tipka kamere – aktiviranje kamere/fotografiranje/snemanje videoposnetkov

6

Ogled fotografij in videoposnetkov

7

Shranjevanje položajev

8

Gumb zaklopa – posnemite fotografijo ali videoposnetek

9

Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere

10 Nastavitve za način fotografiranja

11 Nastavitve bliskavice

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .

2

Če želite aktivirati kamero, se dotaknite in pridržite ter podrsnite kjer koli.

3

Po zagonu programa Kamera tapnite .

Kamero lahko zaženete tudi, če je zaslon zaklenjen in nedejaven. To naredite tako, da

popolnoma pritisnete tipko kamere. Pritisnite jo znova, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje s tipko kamere

1

Vključite kamero.

2

Pritisnite tipko kamere do konca.

Snemanje selfija s sprednjo kamero

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite

.

3

Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere.

Uporaba bliskavice fotoaparata

1

Ko je kamera vklopljena, tapnite .

2

Izberite želeno nastavitev bliskavice.

3

Posnemite fotografijo.

Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

Ko je program Kamera odprt, s prstoma strnite ali razširite zaslon programa

Kamera.

Lahko tudi pritisnete tipko za glasnost navzgor ali navzdol. Če želite omogočiti to

funkcijo, tapnite in nato še

Več > Tipko glasnosti uporabi za

96

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

1

Aktivirajte kamero.

2

Podrsnite po zaslonu, da izberete

.

3

Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.

4

Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetka

1

Aktivirajte kamero.

2

Če način videa ni izbran, podrsnite po zaslonu, da izberete

.

3

Usmerite kamero proti predmetu.

4

Tapnite , da začnete snemati.

5

Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Za nadaljevanje snemanja tapnite

.

6

Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija

je posneta takoj, ko izpustite gumb kamere.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.

2

Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

1

Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice.

3

Tapnite .

4

Tapnite

IZBRIŠI, da potrdite.