Sony Xperia XA1 Dual SIM - Klicanje

background image

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko,

shranjeno na seznamu stikov, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev. Uporabite

lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke na seznamu

stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete med

prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za videoklepet

Duo™ v napravi.

1

Ogled več možnosti

2

Brisanje številke

3

Številčnica

4

Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se številčnica ne prikaže, tapnite .

Klicanje telefonske številke

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da prikažete številčnico.

4

Vnesite telefonsko številko in tapnite .

5

V pogovornem oknu izbranega računa izberite kartico SIM.

Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite

.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se prikaže dnevnik klicev, tapnite , da prikažete številčnico.

4

Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati.

Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.

5

Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

6

Izberite kartico SIM.

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavljanje mednarodnega klica

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

3

Tapnite , da prikažete številčnico.

4

Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.

5

Vnesite kodo države, območno kodo brez prvih ničel, ki ji sledi telefonska številka.

Nato tapnite .

6

V pogovornem oknu izbranega računa izberite kartico SIM.

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

1

Odprite

Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.

2

V meniju za prilagajanje tapnite

Gradniki > Bližnjice.

3

Preglejte seznam programov in izberite

Neposredno klicanje.

4

Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi

prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke me odhodnimi klici

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Izberite kartico SIM.

4

Tapnite

Dodatne nastavitve > ID klicatelja in izberite možnost.

Te možnosti morda ne ponujajo vsi operaterji.