Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nastavitve zaslona

background image

Nastavitve zaslona

Ročno prilagajanje svetlosti zaslona ne glede na osvetlitev

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon in nato tapnite drsnik Prilagodljiva

svetlost, da onemogočite to funkcijo, če še ni onemogočena.

3

Tapnite

Raven svetlosti.

4

Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.

Če zmanjšate svetlost zaslona, podaljšate čas delovanja baterije.

Omogočanje ali onemogočanje vibriranja ob dotiku

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Drugi zvoki.

3

Tapnite drsnik

Vibriranje ob dotiku, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti.

3

Izberite eno od možnosti.

Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Prilagajanje velikosti pisave

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Velikost pisave.

3

Izberite želeno možnost.

Nastavljanje velikosti prikaza

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Velikost prikaza.

3

Povlecite drsnik in izberite želeno možnost.

Nastavljanje ravnovesja beline zaslona

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Ravnovesje beline.

3

Ravnovesje beline prilagodite tako, da povlečete drsnike v želeni položaj.

Če želite nastavitev ravnovesja beline ponastaviti na privzete vrednosti, tapnite >

Privzete

vrednosti.

60

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko

napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitev spanja.

Omogočanje ali onemogočanje kontrolne lučke pametne osvetlitve

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Pametni nadzor osvetlitve.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon

določenega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za

krmarjenje domačega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno

aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite

drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo

napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na progam Kamera, tako da ta

oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.

Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi

zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite

geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.

Omogočanje ali onemogočanje pripenjanja zaslona

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaklenjen zaslon in varnost > Pripenjanje

zaslona.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

4

Če ste omogočili pripenjanje zaslona, lahko tapnete drsnik

Za odpen. zahtevaj

vzorec za odklep., da po potrebi omogočite ali onemogočite dodatno varnostno

funkcijo.

Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

1

Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.

2

Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.

3

Tapnite .

4

Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.

5

Tapnite .

6

V prikazanem pojavnem oknu tapnite

Razumem.

Odpenjanje zaslona

Na pripetem zaslonu se dotaknite ikone in jo pridržite, dokler ni zaslon odpet.

Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti

vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.