Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ura

background image

Ura

Nastavite lahko enega ali več alarmov, za zvok alarma pa lahko uporabite katero koli

zvočno datoteko, shranjeno v napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.
Prikazana oblika zapisa ure za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošne

nastavitve ure, na primer 12-urna ali 24-urna.

1

Dostop do zavihka »Alarmi«

2

Dostop do zavihka »Svetovna ura«

126

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

3

Dostop do zavihka »Štoparica«

4

Dostop do zavihka »Odštevalnik«

5

Prikazati možnost za trenutni zavihek

6

Odpiranje nastavitev datuma in ure

7

Vklop ali izklop alarma

8

Dodajanje novega alarma

Nastavitev novega alarma

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Ura.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Ura in izberite želeno vrednost.

5

Tapnite

V redu.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite

SHRANI.

Vključitev dremanja, ko se vklopi alarm

Tapnite

DREMANJE.

Izklop alarma, ko se vklopi

Povlecite v desno.

Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili,

in nato tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Naredite želene spremembe.

3

Tapnite

SHRANI.

Vklop ali izklop alarma

Poiščite in tapnite

Ura ter nato tapnite drsnik ob alarmu, ki ga želite vklopiti ali

izklopiti.

Brisanje alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura ter se dotaknite alarma, ki ga želite izbrisati, in ga in

pridržite.

2

Tapnite

Izbriši alarm in nato DA.

Nastavitev zvoka alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Zvok alarma in izberite možnost ali pa tapnite in izberite glasbeno

datoteko.

3

Tapnite

DOKONČANO in nato SHRANI.

Več informacij o prilagajanju glasnosti alarma najdete v poglavju

Nastavitve glasnosti

na

strani 58.

Prilagajanje glasnosti alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Drsnik za glasnost pod možnostjo

Glasnost alarma povlecite na želeno mesto.

3

Tapnite

SHRANI.

127

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev ponavljajočega se alarma

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Ponovi.

3

Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite

V redu.

4

Tapnite

SHRANI.

Aktiviranje vibriranja za alarm

1

Poiščite in tapnite

Ura in nato alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite drsnik

Vibriranje, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

3

Tapnite

SHRANI.

Nastavitev delovanja stranskih tipk

1

Poiščite in tapnite

Ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Delovanje stranskih tipk in izberite želeno delovanje stranskih tipk, ko jih

pritisnete med alarmom.

3

Tapnite

SHRANI.

128

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.