Sony Xperia XA1 Dual SIM - Urejanje besedila

background image

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do možnosti

za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje

lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica za urejanje besedila

Ko dvakrat tapnete besedo, da izberete besedilo, se prikaže vrstica za urejanje, v kateri

je na voljo več orodij:

Izreži

Kopiraj

Prilepi

Skupna raba

Izberi vse

Pomoč

Možnost

Prilepi se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

Izbiranje besedila

1

Tapnite in pridržite besedo, da jo označite.

2

Če želite izbrati več besedila, povlecite jezička na obeh straneh označene besede.

Urejanje besedila

1

Dvotapnite besedo, da prikažete vrstico s programi.

2

Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite želene

spremembe.

Uporaba povečevalnega stekla

Ko vnašate besedilo, tapnite in pridržite besedilno polje za povečan prikaz

besedila in za lažjo postavitev kazalke tja, kamor želite.

69

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.