Sony Xperia XA1 Dual SIM - Shikimi i fotografive dhe videove

background image

Shikimi i fotografive dhe videove

Përdorni aplikacionin Albumi për të parë fotografitë dhe për të riprodhuar videot që keni

bërë me kamerën ose për të parë përmbajtje të ngjashme që keni ruajtur në pajisjen tuaj.

Të gjitha fotografitë dhe videot shfaqen në një tabelë sipas rendit kronologjik.

1

Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë të Albumit

2

Shikoni opsionet e menysë

3

Një diafilm i të gjitha fotografive dhe videove, ose të atyre që keni shtuar te të preferuarat

4

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë të Albumit

5

Data e objekteve në grup

6

Trokitni lehtë te një fotografi ose video për ta parë

7

Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen

Për të parë fotografitë dhe videot

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Albumi.

3

Trokitni lehtë te një fotografi ose video që dëshironi të shikoni. Nëse kërkohet,

trokitni lehtë .

4

Goditni lehtë majtas për të parë fotografinë ose videon pasardhëse. Goditni lehtë

djathtas, për të parë fotografinë ose videon e mëparshme.

Për ta cilësuar ekranin të rrotullohet automatikisht kur e ktheni në anë, trokitni lehtë

Rrotullo

përmbajtjet e ekranit nën Cilësimet > Ekrani > Kur pajisja rrotullohet.

Aplikacioni Albumi mund të mos i mbështesë të gjitha formatet e skedarëve. Për më shumë

informacione rreth formateve të skedarëve të mbështetur dhe përdorimit të skedarëve

multimedialë (audio, imazh dhe video), shkarkoni Librin e bardhë për pajisjen tuaj te

www.sonymobile.com/support/

.

Për të ndryshuar madhësinë e miniaturave

Kur shihni miniaturat e fotove dhe videove tek Albumi, largoni nga njëri-tjetri dy

gishtat për ta zmadhuar ose bashkojini dy gishtat për ta zvogëluar.

Për të bërë zoom në një foto

Kur jeni duke parë një foto, ndani dy gishtat për të zmadhuar ose bashkojini dy gishtat

për të zvogëluar.

108

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë një diafilm të fotografive tuaja

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë tek ekrani për të shfaqur shiritat e

veglave dhe më pas trokitni lehtë >

Paraqitja e diapozitivave për të filluar

riprodhimin e të gjitha fotografive në një album.

2

Trokitni lehtë te një fotografi për ta mbyllur diafilmin.

Për të riprodhuar një video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë te videoja që dëshironi të riprodhoni.

2

Trokitni lehtë .

3

Nëse kontrollet e riprodhimit nuk shfaqen, trokitni lehtë në ekran për t'i shfaqur.

Për të fshehur kontrollet, trokitni lehtë përsëri në ekran.

Për të vënë në pauzë një video

1

Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë tek ekrani për të shfaqur

kontrollet.

2

Trokitni lehtë .

Për ta kaluar përpara shpejt dhe rikthyer prapa një video

1

Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë tek ekrani për të shfaqur

kontrollet.

2

Tërhiqeni majtas treguesin e shiritit të progresit për ta rikthyer prapa ose djathtas

për ta kaluar përpara shpejt.

Për të rregulluar volumin e zërit të një videoje

Shtypni tastin e volumit lart ose poshtë.