Sony Xperia XA1 Dual SIM - Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast

background image

Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast

Mund të shtyni përmbajtjen multimediale nga pajisja juaj në një pajisje tjetër të lidhur në të

njëjtin rrjet Wi-Fi. Pajisja marrëse duhet të arrijë të funksionojë si një pajisje DMR

(Interpretuesi i medias dixhitale) dhe të riprodhojë përmbajtjet e marra nga pajisja juaj. Një

televizor ose një kompjuter që ekzekuton Windows® 7 ose një version të mëvonshëm

janë disa shembuj të pajisjeve DMR.

Për të shfaqur fotografitë ose videot në një pajisje klient me anë të Cast

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen e klientit DMR dhe se ajo është

lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Albumi.

4

Shfletoni dhe hapni fotografitë ose videot që dëshironi të shikoni.

5

Rrëshqitni shpejt poshtë te shiriti i statusit me dy gishta, më pas trokitni lehtë

dhe përzgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi të bashkëndani përmbajtjen tuaj.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e fotografisë ose videos me një pajisje klient, trokitni

lehtë dhe më pas përzgjidhni

Ndalo transmetimin.

Mund të shikoni po ashtu pajisjet e Google Cast të shfaqura në listë kur trokitni lehtë

.

118

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një pjesë muzikore në një pajisje klient duke përdorur Cast

1

Sigurohuni që e keni konfiguruar si duhet pajisjen e klientit DMR dhe se ajo është

lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me pajisjen tuaj.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni një kategori muzikore dhe shfletoni për te pjesa muzikore që dëshironi

të bashkëndani, më pas trokitni lehtë te pjesa muzikore.

4

Trokitni lehtë dhe përzgjidhni një pajisje klient me të cilën do të bashkëndani

përmbajtjen tuaj. Pjesa muzikore fillon të riprodhohet automatikisht në pajisjen që

përzgjidhni.

5

Për t'u shkëputur nga pajisja klient, trokitni lehtë dhe më pas përzgjidhni

Ndalo

transmetimin.

Mund të shikoni po ashtu pajisjet e Google Cast të shfaqura në listë kur trokitni lehtë

.