Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ekrani i aplikacioneve

background image

Ekrani i aplikacioneve

Ekrani i aplikacioneve, të cilin e hapni nga Ekrani bazë, përmban aplikacionet që vijnë të

parainstaluara në pajisjen tuaj, si dhe aplikacionet që shkarkoni.

Për të parë të gjitha aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas në ekranin e aplikacioneve.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar listimet e aplikacioneve të rekomanduara

Herën e parë që qaseni tek ekrani i aplikacioneve, do të keni opsionin për të aktivizuar

ose çaktivizuar listimet e aplikacioneve të rekomanduara. Këtë tipar mund ta aktivizoni

ose ta çaktivizoni po ashtu më vonë duke ndjekur hapat më poshtë:

1

Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet dhe më pas

trokitni lehtë .

2

Trokitni te rrëshqitësi i rekomandimeve të aplikacioneve.

Për të hapur një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

Kur të hapet ekrani i aplikacioneve, goditni lehtë majtas ose djathtas për të gjetur

aplikacionin dhe pastaj trokitni lehtë mbi aplikacionin.

Për të kërkuar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve

1

Kur ekrani i aplikacioneve është i hapur, trokitni lehtë

Kërko tek aplikacionet ose

thjesht rrëshqisni shpejt poshtë në ekranin e aplikacioneve ose në ekranin bazë.

2

Futni emrin e aplikacionit që dëshironi të kërkoni.

25

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rregulluar aplikacionet në ekranin e aplikacioneve

1

Kur ekrani i aplikacionit është i hapur, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë mbi

Renditni aplikacionet dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

Për të shtuar një shkurtore aplikacioni në ekranin bazë

1

Tek ekrani i aplikacioneve, prekni dhe mbani ikonën e një aplikacioni deri sa ekrani

të dridhet dhe më pas zvarriteni ikonën në krye të ekranit. Ekrani bazë hapet.

2

Zvarriteni ikonën në vendndodhjen e dëshiruar në ekranin bazë dhe më pas

lëshojeni.

Për të zhvendosur një aplikacion në ekranin e aplikacioneve

1

Kur ekrani i aplikacioneve është i hapur, trokitni lehtë .

2

Sigurohuni që

Renditja personale është përzgjedhur nën Renditni aplikacionet.

3

Prekeni dhe mbajeni aplikacionin deri sa pajisja të dridhet dhe më pas zvarriteni në

vendndodhjen e re.

Për të çaktivizuar ose çinstaluar një aplikacion nga ekrani i aplikacionit

Çaktivizimi i një aplikacioni të instaluar paraprakisht i fshin të gjitha të dhënat, por aplikacioni

mund të aktivizohet përsëri nga

Cilësimet > Aplikacionet. Vetëm aplikacionet e shkarkuara

mund të çinstalohen plotësisht.

1

Prekni dhe mbani një zonë tek ekrani i aplikacioneve derisa të dridhet pajisja. Të

gjitha aplikacionet që mund të çaktivizohen ose të çinstalohen më pas tregohen

nga .

2

Trokitni lehtë tek aplikacioni përkatës dhe më pas trokitni

ÇAKTIVIZO nëse

aplikacioni ka qenë i instaluar paraprakisht në pajisjen tuaj ose

OK nëse aplikacioni

është shkarkuar dhe dëshironi ta çinstaloni.