Sony Xperia XA1 Dual SIM - Menyja e Muzikës

background image

Menyja e Muzikës

Menyja e Muzikës ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve në pajisjen tuaj.

Që këtu mund të menaxhoni albumet dhe listat tuaja të dëgjimit.

1

Kthehuni tek ekrani bazë i Muzikës

2

Shikoni radhën aktuale të riprodhimit

3

Shfletoni të gjitha listat e dëgjimit

4

Shfletoni të gjithë artistët

5

Shfletoni të gjitha albumet

6

Shfletoni të gjitha këngët

7

Shfletoni të gjitha zhanret

8

Shfletoni të gjitha albumet

9

Hapni menynë e cilësimeve për aplikacionin e Muzikës

10 Hapni menynë e mbështetjes për aplikacionin e Muzikës

Për të hapur menynë e Muzikës

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë .

Për t'u kthyer në ekranin bazë të Muzikës

Kur menyja e Muzikës është e hapur, trokitni lehtë

Ekrani bazë ose thjesht trokitni

lehtë tek ekrani në të djathtë të menysë.

Për të fshirë një këngë

1

Nga menyja e Muzikës, shfletoni te kënga që dëshironi të fshini.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës dhe më pas trokitni lehtë te

Fshini nga hapësira

ruajtëse në listën që shfaqet.

3

Trokitni lehtë

FSHI për ta konfirmuar.

Nuk mund të fshini një këngë që është duke u riprodhuar aktualisht.