Sony Xperia XA1 Dual SIM - Përdorimi i shumë kartave SIM

background image

Përdorimi i shumë kartave SIM

Pajisja juaj funksionon me një ose dy karta SIM të futura. Merrni komunikime hyrëse në të

dyja kartat SIM dhe mund të përzgjidhni nga cili numër dëshironi të vendosni

komunikimin dalës. Para se të mund të përdorni të dyja kartat SIM, duhet t'i aktivizoni ato

dhe të përzgjidhni kartën SIM që do të administrojë trafikun e të dhënave.
Mund t'i transferoni telefonatat që vijnë në kartën SIM 1 te karta SIM 2 kur karta SIM 1

është e paarritshme dhe anasjelltas. Ky funksion quhet përdorueshmëria e dyfishtë e

kartës SIM. Duhet ta aktivizoni atë manualisht. Shikoni

Transferimi i telefonatave

faqen 74.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar përdorimin e dy kartave SIM

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kartat SIM.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësit

SIM1 dhe SIM2 për të aktivizuar ose çaktivizuar kartat

SIM.

Për të riemërtuar një kartë SIM

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kartat SIM.

3

Përzgjidhni një kartë SIM dhe futni një emër të ri për të.

4

Trokitni lehtë

OK.

Për të përzgjedhur cila kartë SIM administron trafikun e të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Kartat SIM > Trafiku i të dhënave cel..

3

Përzgjidhni kartën SIM që dëshironi të përdorni për trafikun e të dhënave.

Për shpejtësi më të mëdha të dhënash, përzgjidhni kartën SIM që mbështet rrjetin celular më

të shpejtë, për shembull, 3G.