Sony Xperia XA1 Dual SIM - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack është një shërbim i lexuesit të ekranit për përdoruesit me probleme të shikimit.

TalkBack përdor reagimin me të folur për të përshkruar çdo ngjarje ose veprim të kryer në

pajisjen tuaj Android. TalkBack përshkruan ndërfaqen e përdoruesit dhe lexon me zë

gabimet e softuerëve, njoftimet dhe mesazhet.

Për të aktivizuar TalkBack

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Qasshmëria > TalkBack.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi nën

TalkBack dhe më pas trokitni lehtë OK.

Për të ndryshuar preferencat e ligjërimit, reagimit dhe prekjes për TalkBack, trokitni lehtë

Cilësimet dhe më pas trokitni lehtë dy herë në ekran.

TalkBack hap një udhëzues menjëherë pasi aktivizoni tiparin. Për të dalë nga udhëzuesi,

trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë dy herë tek ekrani.

Për të çaktivizuar TalkBack

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në ekran.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në ekran.

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Qasshmëria duke lëvizur në listë me dy ose më shumë

gishta dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në ekran.

4

Gjeni dhe trokitni lehtë

TalkBack duke lëvizur në listë me dy ose më shumë gishta

dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në ekran.

5

Trokitni lehtë te çelësi aktiv-joaktiv dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në

ekran.

6

Trokitni lehtë

OK dhe më pas trokitni lehtë dy herë kudo në ekran.