Sony Xperia XA1 Dual SIM - Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™‎

background image

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™

Google Play™ është dyqani zyrtar në linjë i Google për shkarkimin e aplikacioneve,

lojërave, muzikës, filmave dhe librave. Ky dyqan përfshin aplikacionet falas dhe me

pagesë. Para se të nisni shkarkimin nga Google Play™, për të kufizuar tarifat e trafikut të

të dhënave, sigurohuni që të keni një lidhje funksionuese me internetin, mundësisht

nëpërmjet Wi-Fi.

Për të përdorur Google Play™, duhet të keni një llogari në Google™. Google Play™ mund të

mos jetë i disponueshëm në të gjitha vendet ose rajonet.

Për të shkarkuar një aplikacion nga Google Play™

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Play Store.

3

Gjeni një objekt që dëshironi të shkarkoni, duke shfletuar kategoritë ose duke

përdorur funksionin e kërkimit.

4

Trokitni lehtë mbi objekt për të parë hollësitë e tij dhe ndiqni udhëzimet për të

përfunduar instalimin.

Që të funksionojnë siç duhet, disa aplikacioneve i duhet të qasen te të dhënat, cilësimet dhe

funksione të ndryshme në pajisjen tuaj. Instaloni dhe jepini leje vetëm aplikacioneve që besoni.

Mund t'i shikoni lejet e dhëna për një aplikacion të shkarkuar dhe gjithashtu të ndryshoni

gjendjen e tyre duke trokitur lehtë tek aplikacioni nën

Cilësimet > Aplikacionet.