Sony Xperia XA1 Dual SIM - Tastierat në ekran

background image

Tastierat në ekran

Në pajisjen tuaj ka disa ofrues të instaluar paraprakisht për futjen e tekstit

Ofruesi i paracaktuar për futjen e tekstit mund të varet nga cilësimet rajonale ose të gjuhës që

përdorni. Një ose më shumë ofrues të futjes së tekstit mund të mos jenë të disponueshëm në

rajonin tuaj.

Tastiera SwitfKey

®

Mund të futni tekst me tastierën në ekran duke trokitur lehtë individualisht te çdo
shkronjë, ose mund të përdorni tiparin e rrjedhjes SwitfKey

®

dhe të rrëshqisni gishtin tuaj

nga shkronja në shkronjë për të formuar fjalët.

1 Fshini një karakter para kursorit.

2 Trokitni lehtë për të futur një kthim në fillim ose prekni dhe mbani të shtypur për t'u qasur te buzëqeshjet.

3 Futni shenjat e pikësimit.

4 Futni një hapësirë.

5 Trokitni lehtë për të futur një presje.

6 Shfaqni numrat dhe simbolet.

7 Ndryshoni mes shkronjave të vogla, shkronjave të mëdha dhe të gjitha shkronjave kapitale.

Për më shumë informacione rreth SwiftKey

®

, shkoni te https://swiftkey.com/

Për të shfaqur tastierën në ekran për të futur tekst

Trokitni lehtë mbi një fushë për futjen e tekstit.

Për të përdorur tastierën në ekran në orientimin si peizazh

Kur të shfaqet tastiera në ekran, kthejeni pajisjen anash.

Për të aktivizuar orientimin si peizazh, mund t'ju duhet të rregulloni cilësimet në disa

aplikacione.

Për të ndërruar mes opsioneve të ndryshme të tastierës në ekran

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Gjuhët dhe të dhënat > Tastiera virtuale.

3

Trokitni lehtë

Menaxhoni tastierat dhe më pas trokitni lehtë te rrëshqitësi për të

aktivizuar ose çaktivizuar tastierën.

Për të futur tekst karakter pas karakteri

1

Për të futur një karakter të dukshëm në tastierë, trokitni lehtë mbi karakterin.

2

Për të futur një variant karakteri, prekni dhe mbani një karakter të zakonshëm të

tastierës për të nxjerrë një listë opsionesh të disponueshme dhe pastaj përzgjidhni

nga lista. Për shembull, për të futur "é", prekni dhe mbani "e" derisa të shfaqen

opsionet e tjera, pastaj, ndërsa mbani gishtin të shtypur në tastierë, zvarriteni dhe

përzgjidhni "é".

68

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të futur një pikë

Pasi të futni një fjalë, trokitni lehtë dy herë mbi tastin e hapësirës.

Për të futur tekst duke përdorur funksionin e futjes me gjeste

1

Kur shfaqet tastiera në ekran, rrëshqisni gishtin nga shkronja në shkronjë për të

formuar fjalën që dëshironi të shkruani.

2

Pasi të përfundoni futjen e një fjale, ngrini gishtin. Një sugjerim i fjalës shfaqet duke

u bazuar në shkronjat që keni shkruar.

3

Nëse fjala që dëshironi nuk shfaqet, trokitni lehtë për të parë opsionet e tjera

dhe përzgjidhni si duhet. Nëse opsioni i dëshiruar nuk shfaqet, fshijeni të gjithë

fjalën dhe futeni atë përsëri ose futeni fjalën duke trokitur çdo shkronjë

individualisht.