Sony Xperia XA1 Dual SIM - Održavanje pomoću računara

background image

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver koji pruža kolekciju alatki i aplikacija koje

možete da koristite prilikom povezivanja uređaja s računarom. Pomoću softvera Xperia™

Companion, možete da uradite sledeće:

Ažurirate ili popravljate softver uređaja.

Prenosite sadržaj sa svog starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Izradite rezervnu kopiju i vratite sadržaj na računaru.

Sinhronizujete multimedijski sadržaj – fotografije, video snimke, muziku i liste pesama

između uređaja i računara.

Pretražujete datoteke na uređaju.
Da biste koristili softver Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

Internet, koji koristi jedan od sledećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.11 ili novija verzija

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na lokaciji

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion za Mac

na lokaciji http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB Type-C™ kabla između Windows

®

računara i uređaja za

prenos datoteka i upravljanje njima.
Kad se ova dva uređaja povežu, možete da odaberete da li želite da punite uređaj,

prenesete datoteke ili ga koristite za MIDI ulaz. Računar će otkriti uređaj kada izaberete

režim povezivanja

Prenos datoteka. Podrazumevani režim povezivanja podešen je na

Punjenje ovog uređaja.

40

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pomoću softvera Xperia™ Companion možete da pristupite sistemu datoteka na

uređaju. Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga

instalirate kada budete povezali uređaj sa računarom.

Uvek koristite tip USB kabla predviđen za Xperia™ model koji imate i proverite da li je potpuno

suv.

Režim USB veze

Možete da koristite režim povezivanja

Prenos datoteka za upravljanje datotekama i

ažuriranje softvera uređaja. Ovaj USB režim se koristi sa Microsoft

®

Windows

®

računarima. Punjenje je podrazumevano omogućeno.
Pomoću režima

Korišćenje uređaja u MIDI režimu uređaj može da funkcioniše kao MIDI

ulaz za aplikacije muzičkih instrumenata.

Promena režima USB veze

1

Povežite USB konektor sa uređajem.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na

USB puni ovaj uređaj.

3

Po želji tapnite na

Prenos datoteka ili Korišćenje uređaja u MIDI režimu.