Sony Xperia XA1 Dual SIM - Korišćenje više SIM kartica

background image

Korišćenje više SIM kartica

Uređaj radi sa jednom ili dve umetnute SIM kartice. Dolazna komunikacija se obavlja na

obe SIM kartice, a vi možete izabrati sa kog broja želite da postavite odlaznu

komunikaciju. Pre korišćenja obe SIM kartice morate da ih omogućite i izaberete onu

preko koje će se obavljati razmena podataka.
Pozive koje primate preko SIM kartice 1 možete da prosledite na SIM karticu 2 kada SIM

kartica 1 nije dostupna i obrnuto. Ova funkcija se naziva „Dostupnost dve SIM kartice“.

Morate je omogućiti ručno. Pročitajte odeljak

Prosleđivanje poziva

na stranici 72.

Omogućavanje ili onemogućavanje korišćenja dve SIM kartice

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > SIM kartice i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizače

SIM1 i SIM2 da biste omogućili ili onemogućili SIM kartice.

Preimenovanje SIM kartice

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > SIM kartice i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu i unesite novo ime za nju.

4

Tapnite na

OK.

Izbor SIM kartice za razmenu podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > SIM kartice > Razmena mobil. pod. i tapnite na

njih.

3

Izaberite SIM karticu koju želite da koristite za razmenu podataka.

Za veće brzine podataka izaberite SIM karticu koja podržava najbržu mobilnu mrežu, na

primer 3G.