Sony Xperia XA1 Dual SIM - Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

background image

Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na

njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu

fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

Izrezivanje fotografije

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako se to od vas zatraži, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na stavke >

Opseci.

4

Tapnite na

Opseci da biste izabrali opciju.

5

Dodirnite i zadržite ivicu okvira za izrezivanje da biste ga prilagodili. Kada se

krugovi na ivicama izgube, vucite prema unutra ili van da biste promenili veličinu

okvira.

6

Da biste istovremeno promenili veličinu svih strana okvira, dodirnite i zadržite jedan

od četiri ugla. Kada nestanu krugovi na ivicama, vucite ugao na odgovarajući

način.

7

Da biste premestili okvir za izrezivanje u drugu oblast fotografije, dodirnite i zadržite

unutar okvira, a zatim ga prevucite na željenu poziciju.

8

Tapnite na

.

9

Tapnite na

SAČUVAJ da biste sačuvali kopiju izrezane fotografije.

Primena specijalnih efekata na fotografiju

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako se to od vas zatraži, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na ili , a zatim izaberite opciju.

4

Uredite fotografiju kako želite, a zatim tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Dodavanje efekta okvira fotografije na fotografiju

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako se to od vas zatraži, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na , a zatim izaberite opciju.

4

Tapnite na

SAČUVAJ da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Prilagođavanje postavki za osvetljenje fotografije

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako se to od vas zatraži, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na , a zatim izaberite opciju i uredite je po želji.

4

Tapnite na

SAČUVAJ da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Podešavanje nivoa zasićenja boja na fotografiji

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim tapnite na .

2

Ako se to od vas zatraži, izaberite

Uređivač fotografija.

3

Tapnite na , a zatim izaberite opciju.

4

Tapnite na

SAČUVAJ da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.