Sony Xperia XA1 Dual SIM - Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“

background image

Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“

Možete uređivati video zapise koje ste snimili svojom kamerom. Na primer, možete

skratiti video zapis na željenu dužinu ili prilagoditi brzinu video zapisa. Pošto sačuvate

uređeni video zapis, originalna, nepromenjena verzija video zapisa ostaje na uređaju.

108

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Skraćivanje video snimka

1

U aplikaciji Album pronađite i tapnite na video koji želite da uredite.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .

3

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač video zapisa, a zatim tapnite na Skrati.

4

Da biste pomerili okvir za skraćivanje u drugi deo vremenske linije, dodirnite i

zadržite ivicu okvira za skraćivanje i prevucite je do željene pozicije, a zatim tapnite

na

Primeni.

5

Da biste sačuvali kopiju skraćenog video zapisa, dodirnite stavku

SAČUVAJ.

Prilagođavanje brzine video snimka

1

U aplikaciji „Album“ pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na .

3

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač video zapisa, a zatim tapnite na Ubrzaj.

4

Izaberite opciju, a zatim dodirnite i zadržite ivicu vremenske linije, prevucite je na

željenu poziciju i tapnite na

Primeni

5

Da biste sačuvali kopiju izmenjenog video zapisa, dodirnite stavku

SAČUVAJ.

Snimanje fotografije iz video zapisa

1

U aplikaciji „Album“ pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete.

2

Tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a zatim tapnite na stavku .

3

Ako budete upitani, izaberite

Uređivač video zapisa, a zatim tapnite na Snimanje

fotografije.

4

Koristeći strelice ili prevlačeći obeleživač na traci toka, izaberite sliku koju želite da

snimite, a zatim tapnite na

Sačuvaj.