Sony Xperia XA1 Dual SIM - Internet i MMS podešavanja

background image

Internet i MMS podešavanja

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi mreža nije dostupna,

morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim podešavanjima

za Internet i MMS (Multimedia Messaging Service). Evo nekoliko saveta:

Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera podešavanja za Internet i MMS unapred

su instalirana na uređaju. Tako odmah možete početi da koristite Internet i šaljete

multimedijalne poruke.

Moguće je preuzeti ova podešavanja preko Wi-Fi mreže.

U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrišete podešavanja za

Internet i MMS na uređaju. Ako greškom promenite ili izbrišete podešavanje za Internet ili

MMS, ponovo ih preuzmite.

Ako ne možete da pristupite Internetu putem mobilne mreže ili ako razmena

multimedijalnih poruka ne funkcioniše iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno

preuzeta na uređaj, na adresi

www.sonymobile.com/support/

pogledajte savete za

rešavanje problema za svoj uređaj u vezi sa pokrivenošću mrežom, mobilnim podacima i

MMS porukama.

Ako je aktivirano željeno podešavanje za trajanje baterije za STAMINA režim da bi se

uštedela energija, celokupna razmena mobilnih podataka pauzira se kad se ekran isključi.

Ako to dovede do problema sa vezom, pokušajte da izuzmete neke aplikacije i usluge iz

pauziranja ili privremeno deaktivirajte STAMINA režim.

Ako koristite uređaj sa više korisnika, samo vlasnik, tj. primarni korisnik, može da

preuzme podešavanja za Internet i razmenu poruka iz menija „Podešavanja“, ali se

preuzeta podešavanja primenjuju na sve korisnike.

Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Podešavanja Interneta i tapnite na njih.

3

Tapnite na

PRIHVATI. Nakon uspešnog preuzimanja podešavanja, se pojavljuje

na statusnoj traci, a mobilni podaci se automatski uključuju.

Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala svoje mobilne ili

Wi-Fi mrežne veze. Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite

prozoru i pokušajte ponovo.

47

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje podešavanja za Internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka > .

5

Tapnite na

Ime i unesite ime po želji, pa tapnite na U redu.

6

Tapnite na

APN i unesite ime pristupne tačke, pa tapnite na U redu.

7

Unesite sve ostale obavezne informacije. Ako ne znate koje su informacije

obavezne, kontaktirajte operatera mreže da biste dobili više detalja.

8

Kada završite, tapnite na , a zatim

SAČUVAJ.

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na stavku

Imena pristupnih tačaka.

5

Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.