Sony Xperia XA1 Dual SIM - Kontrolisanje upotrebe podataka

background image

Kontrolisanje upotrebe podataka

Možete da pratite količinu podataka koji se prenose na uređaj i sa njega preko mobilne

veze podataka ili Wi-Fi veze tokom datog perioda. Na primer, možete da pregledate

količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se prenose preko

51

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

mobilne veze podataka, možete i da podesite upozorenja i ograničenja za upotrebu

podataka da biste izbegli dodatne troškove.

Prilagođavanje podešavanja upotrebe podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu nad

upotrebom podataka, ali ne može garantovano da spreči dodatne troškove.

Smanjenje upotrebe podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka > Ušteda podataka i tapnite

na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Uključivanje ili isključivanje razmene podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Razmena mobil. pod. klizač da biste uključili ili isključili razmenu

podataka.

Uređaj može da uspostavlja Wi-Fi i Bluetooth® veze i kad je razmena podataka isključena.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Uverite se da je uključena razmena mobilnih podataka.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka > Obračunski ciklus i

tapnite na njih.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, tapnite na

Upozorenje za potrošnju podataka,

unesite željeno ograničenje količine podataka i tapnite na

POSTAVLJANJE. Kad

količina razmenjenih podataka dostigne postavljeni nivo, dobićete upozorenje.

Postavljanje ograničenja za mobilne podatke

1

Uverite se da je uključena razmena mobilnih podataka.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka i tapnite na njih.

4

Tapnite na klizač pored stavke

Podesi ograničenje podataka.

Kad upotreba mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, razmena mobilnih

podataka automatski se isključuje na uređaju.

Kontrola upotrebe podataka za pojedinačne aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Tapnite na aplikaciju koju želite da kontrolišete, a zatim na

Upotreba podataka.

Na performanse pojedinačnih aplikacija može uticati promena povezanog podešavanja za

upotrebu podataka.

Provera upotrebe podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Upotreba podataka i tapnite na njih.

3

Da biste prikazali informacije o količini podataka prenetih putem mobilne veze za

prenos podataka, tapnite na

Upotreba mobilnih podataka.

4

Da biste videli informacije o količini podataka prenetih putem Wi-Fi veze, tapnite

na

Potrošnja Wi-Fi podataka.