Sony Xperia XA1 Dual SIM - Podešavanja fotoaparata

background image

Podešavanja fotoaparata

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sva podešavanja tapnite na .

3

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim ga uredite na željeni način.

Pregled podešavanja fotoaparata

Rezolucija

Pre snimanja fotografije, odaberite između nekoliko rezolucija i razmera. Fotografija sa

višom rezolucijom ima bolji kvalitet, ali zahteva više memorije.
Glavna kamera:

23MP
5520×4144 (4:3)
Rezolucija od 23 megapiksela sa odnosom širina/visina 4:3. Pogodno za fotografije koje

želite da gledate na ekranima koji nisu široki ili da odštampate u visokoj rezoluciji.

20MP
5984×3376 (16:9)
Rezolucija od 20 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije

koje želite da prikažete na širokim ekranima.

100

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

12MP
4000×3008 (4:3)
Rezolucija od 12 megapiksela sa odnosom širina/visina 4:3. Pogodno za fotografije koje

želite da prikažete na ekranima koji nisu široki ili odštampate u visokoj rezoluciji.

12MP
4624×2608 (16:9)
Rezolucija od 12 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije

koje želite da prikažete na širokim ekranima.

3MP
2048×1536 (4:3)
Rezolucija od 3 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da

gledate na ekranima koji nisu široki ili da odštampate u visokoj rezoluciji. Ovo

podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

2MP
1920×1088 (16:9)
Rezolucija od 2 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije koje

želite da prikažete na širokim ekranima. Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu

snimanja

Ručno.

Prednja kamera:

8MP
3264×2448 (4:3)
Rezolucija od 8 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da

gledate na ekranima koji nisu široki ili da odštampate u visokoj rezoluciji.

5MP
3072×1728 (16:9)
Veličina slika od 5 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije

koje želite da prikažete na ekranima koji nisu široki ili odštampate u visokoj rezoluciji.

3MP
2048×1536 (4:3)
Rezolucija od 3 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da

gledate na ekranima koji nisu široki ili da odštampate u visokoj rezoluciji. Ovo

podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

2MP
1920×1088 (16:9)
Rezolucija od 2 megapiksela sa odnosom širina/visina 16:9. Pogodno za fotografije koje

želite da prikažete na širokim ekranima. Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu

snimanja

Ručno.

Samostalni tajmer

Pomoću samostalnog tajmera možete da snimite fotografiju bez držanja uređaja. Ovu

funkciju koristite za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima će se svi

nalaziti. Samostalni tajmer možete da koristite i ako želite da izbegnete podrhtavanja

kamere prilikom snimanja fotografija.

10 sek.

Prilikom snimanja fotografije podesite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kada tapnete na dugme

okidača ili pritisnete taster kamere.

101

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

3 sek.

Prilikom snimanja fotografije podesite odlaganje u trajanju od 3 sekunde od trenutka kada tapnete na dugme

okidača ili pritisnete taster kamere.

Isključeno

Fotografija će biti snimljena čim tapnete na okidač ili pritisnete taster kamere.

Efekat „Nežan ten“

Na uređaju možete da uključite

Efekat nežnog tena da biste malo ublažili tonove tena

dok snimate selfije u režimu snimanja

Ručno i Vrhunski automatski.

Praćenje objekata

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

HDR

Koristite postavku HDR (visok dinamički opseg) pri snimanju fotografija na jako

osvetljenoj pozadini ili u uslovima oštrog kontrasta. HDR nadoknađuje gubitak detalja i

proizvodi slike koje reprezentativno predstavljaju kako tamne, tako i svetle oblasti .

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

ISO

ISO osetljivost može da se postavi automatski ili je možete ručno podesiti na opseg

podešavanja osetljivosti od 50 do 3200.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na subjektu

koji želite da snimite.

Lice

Meri količinu svetla na licu i prilagođava ekspoziciju da lice ne bi bilo ni previše tamno ni previše svetlo.

Centar

Utvrđuje središte slike i postavlja ekspoziciju na osnovu osvetljenosti subjekta na slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju na veoma malom delu subjekta kojeg želite da snimite.

Dodir

Prilagođava ekspoziciju prema željenom delu subjekta kad dodirnete ekran.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Blic

Koristite blic da biste snimili fotografije kada su uslovi osvetljenja slabi ili kada postoji

pozadinsko osvetljenje. Sledeće opcije su dostupne kada dodirnete ikonu blica na

ekranu kamere:

Automatski
Kamera automatski određuje da li uslovi osvetljenja zahtevaju korišćenje blica.

Popuni blic
Ovo podešavanje koristite kada je pozadina svetlija od subjekta. Ova postavka

uklanja neželjene tamne senke.

Smanjivanje crvenila očiju
Smanjuje crvenu boju očiju kada snimate fotografiju.

102

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Isključeno
Blic je isključen. Ponekad kvalitet fotografije može biti bolji bez blica, čak i ako su

uslovi osvetljenja loši. Snimanje kvalitetne fotografije bez upotrebe blica zahteva

mirnu ruku. Koristite samostalni tajmer da biste izbegli nejasne fotografije.

Baklja
Blic neprekidno sija prilikom fotografisanja.

Blic za noćni portret
Koristite ovo podešavanje kad snimate portrete noću ili u okruženju sa slabim

osvetljenjem. Zbog dugotrajne ekspozicije, kameru morate da držite čvrsto ili je

stavite na neku stabilnu površinu.