Sony Xperia XA1 Dual SIM - Omiljeno

background image

Omiljeno

Kontakti koje označite kao omiljene prikazuju se na kartici omiljenih kontakata u aplikaciji

„Kontakti“, zajedno sa najčešće pozivanim kontaktima ili „najvažnijim kontaktima“. To

vam omogućava da brže pristupate ovim kontaktima.

Označavanje ili uklanjanje oznake kontakta kao omiljenog

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim .

2

Tapnite na kontakt koji želite da dodate ili uklonite iz omiljenih lokacija.

3

Tapnite na .

Prikazivanje omiljenih kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na

OMILJENO.