Sony Xperia XA1 Dual SIM - Poboljšavanje zvučnog izlaza

background image

Poboljšavanje zvučnog izlaza

Možete poboljšati zvuk vašeg uređaja ručnim aktiviranjem pojedinačnih postavki zvuka,

kao što su ekvilajzer i prostorni zvuk. Možete da omogućite dinamički normalizator da

biste smanjili razlike u jačini zvuka između pesama ili video zapisa. Takođe možete da

poboljšate kvalitet komprimovanih muzičkih datoteka u audio kvalitet visoke rezolucije

kada koristite žične slušalice.

Automatsko poboljšanje zvučnog izlaza

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Omogućite funkciju

ClearAudio+ tako što ćete tapnuti na klizač.

Ručno prilagođavanje podešavanja zvuka

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Ako je funkcija

ClearAudio+ omogućena, tapnite na klizač da biste je onemogućili.

4

Tapnite na

Zvučni efekti > Ekvilajzer.

5

Prilagodite podešavanja zvuka prevlačenjem dugmadi za frekventni opseg nagore

ili nadole.

Ručno prilagođavanje podešavanja zvučnog izlaza nema uticaja na aplikacije za glasovnu

komunikaciju. Na primer, ne menja se kvalitet zvuka govornog poziva.

Umanjivanje razlika u jačini zvuka pomoću dinamičkog normalizatora

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Audio podešavanja i tapnite na njih.

3

Omogućite funkciju

Dinamički normalizator tako što ćete tapnuti na klizač.