Sony Xperia XA1 Dual SIM - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, pozivaoci mogu ostaviti govorne

poruke kada vi ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne pošte obično je

sačuvan na SIM kartici. Ako nije, vaš operater mreže vam može dati broj i možete ga

uneti ručno.

Unos broja govorne pošte

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Poziv i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na stavke

Govorna pošta >Podešavanja govorne pošte >Broj govorne

pošte.

5

Unesite broj govorne pošte.

6

Tapnite na

U redu.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Dodirnite i zadržite

1

, a zatim izaberite SIM karticu.

Kada prvi put pozovete broj govorne pošte, sistem govorne pošte mrežnog operatera vas

obično pita da podesite govornu poštu. Na primer, može se tražiti da snimite pozdrav i

postavite lozinku.