Sony Xperia XA1 Dual SIM - Mono zvuk

background image

Mono zvuk

Podešavanje „Mono zvuk“ omogućava istovremenu reprodukciju levog i desnog audio

kanala prilikom reprodukcije zvuka. Upotreba mono, a ne stereo reprodukcije najkorisnija

je za osobe sa određenim tipovima gubitka sluha ili iz bezbednosnih razloga, na primer

kada treba da čujete i zvukove iz okruženja.

Omogućavanje ili onemogućavanje mono zvuka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač pored stavke

Mono zvuk.