Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pokret uvećavanja

background image

Pokret uvećavanja

Pokret uvećavanja vam omogućava da zumirate delove ekrana tako što ćete tri puta

uzastopno tapnuti na neku oblast dodirnog ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje pokreta uvećavanja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost > Pokret za uvećanje i tapnite na

njih.

3

Tapnite na klizač u odeljku

Pokret za uvećanje.

Uvećavanje oblasti i pomeranje preko ekrana

1

Proverite da li je omogućena opcija

Pokret za uvećanje.

2

Da biste privremeno uvećali neku oblast, triput tapnite na nju.

3

Premestite oblast tako što ćete je prevući sa najmanje dva prsta.

4

Da biste izašli iz režima zumiranja, ponovo triput tapnite na oblast.

U pojedinim aplikacijama možete da uvećavate ili umanjujete prikaz oblasti primicanjem

prstiju.