Sony Xperia XA1 Dual SIM - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je usluga čitača ekrana za korisnike sa oštećenim vidom. TalkBack koristi

govorne povratne informacije kako bi opisao sve događaje ili radnje koje se izvršavaju na

Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i čita softverske greške, obaveštenja

i poruke.

Omogućavanje funkcije TalkBack

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač u odeljku

TalkBack, a zatim na OK.

Da biste promenili željene opcije za govor, povratne informacije i dodir za TalkBack, tapnite na

Podešavanja, a zatim dvaput tapnite na ekran.

TalkBack pokreće uputstvo čim omogućite funkciju. Da biste izašli iz uputstva, tapnite na , a

zatim dvaput tapnite na ekran.

Onemogućavanje funkcije TalkBack

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.

2

Pronađite stavku

Podešavanja i tapnite na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na

ekranu.

3

Pomeranjem liste pomoću dva ili više prstiju pronađite stavku

Pristupačnost i

tapnite na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.

4

Pomeranjem liste pomoću dva ili više prstiju pronađite stavku

TalkBack i tapnite

na nju, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.

5

Tapnite na prekidač za uključivanje/isključivanje, a zatim dvaput tapnite bilo gde na

ekranu.

6

Tapnite na

U redu, a zatim dvaput tapnite bilo gde na ekranu.