Sony Xperia XA1 Dual SIM - Korišćenje razmene podataka tokom putovanja

background image

Korišćenje razmene podataka tokom putovanja

Kada putujete izvan mreže svog mobilnog operatera, može vam zatrebati pristup

Internetu korišćenjem mobilne razmene podataka. U tom slučaju morate aktivirati roming

podataka na svom uređaju. Možete imati dodatne troškove u slučaju aktivacije rominga

podataka. Preporučuje se da unapred proverite važeće troškove za prenos podataka.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali roming

podataka morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

Omogućavanje ili onemogućavanje rominga podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže i tapnite na njih.

3

Izaberite SIM karticu.

4

Tapnite na

Roming podataka klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Ne možete aktivirati roming podataka kada je uključen prenos mobilnih podataka.