Sony Xperia XA1 Dual SIM - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija za razmenu poruka prikazuje poruke kao razgovore, što znači da su sve

poruke poslate određenoj osobi i primljene od nje grupisane zajedno.

Broj znakova koji možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci se razlikuje u zavisnosti od

operatera i jezika koji koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje

veličinu dodatih datoteka medija, takođe zavisi od operatera. Kontaktirajte operatera mreže za

više informacija.

1

Povratak na listu razgovora

2

Pozivanje pošiljaoca poruke

3

Prikaz više opcija

4

Primljene i poslate poruke

5

Slanje dovršene poruke

6

Dodavanje priloga

Pravljenje i slanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na

nju.

2

Tapnite na .

3

Unesite ime ili broj telefona primaoca, a zatim ga izaberite iz predloga koji će se

pojaviti. Ako primalac nije na listi kontakata, ručno unesite njegov broj.

4

Ako želite da pošaljete grupnu poruku, ponovite proceduru opisanu iznad da biste

dodali više primalaca.

5

Tapnite na stavku

Napišite e-poruku i unesite tekst poruke.

6

Ako želite da dodate prilog, izaberite odgovarajuću opciju priloga.

7

Da biste poslali poruku, tapnite na bilo koje dugme u zavisnosti od toga koju

SIM karticu želite da koristite.

Ako izađete iz poruke pre nego što je pošaljete, biće sačuvana kao nedovršena. Razgovor će

biti označen rečju

Radna verzija.

Čitanje primljene poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na željeni razgovor.

3

Ako poruka još uvek nije preuzeta, tapnite na nju.

Sve primljene poruke se podrazumevano čuvaju u memoriji uređaja.

82

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Odgovaranje na poruku

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite odgovor i tapnite na bilo koje dugme u skladu sa tim koju SIM karticu

želite da koristite.

Prosleđivanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite stavku i tapnite na

nju.

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da prosledite.

3

Tapnite i zadržite poruku koju želite da prosledite, a zatim tapnite na

Prosledi

poruku.

4

Unesite ime ili broj telefona primaoca, a zatim ga izaberite iz predloga koji će se

pojaviti. Ako primalac nije na listi kontakata, ručno unesite njegov broj.

5

Uredite poruku ukoliko je neophodno, a zatim tapnite na bilo koje dugme u

skladu sa tim koju SIM karticu želite da koristite.

Čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Ako poruka još uvek nije preuzeta, tapnite na nju.

3

Dodirnite i držite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim izaberite željenu opciju.