Sony Xperia XA1 Dual SIM - Audio mono

background image

Audio mono

Setelan audio Mono muterkeun saluran audio kenca jeung katuhu babarengan waktos

muterkeun audio. Make Mono tibatan muter Stereo leuwih mangpaat pikeun pamake nu

boga gangguan ngadangu atawa pikeun alesan kaamanan, misalna Anjeun kudu

ngadangukeun di saputer Anjeun.

Ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun audio Mono

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Aksesibilitas.

3

Ketok geseran di gigireun

Audio mono.