Sony Xperia XA1 Dual SIM - Menu Musik

background image

Menu Musik

Menu Musik mere Anjeun langlangan tentang sadaya lagu nu aya di alat Anjeun. Ti dieu,

Anjeun tiasa ngatur albeum sareng daptar puter Anjeun.

1

Mulang ka layar utama Musik

2

Nempo antayan puteran lagu kiwari

3

Kotektak sadaya daptar puter

4

Kotektak sadaya artis

5

Kotektak sadaya albeum

6

Kotektak sadaya lagu

7

Kotektak sadaya genre

8

Kotektak sadaya polder

9

Muka menu setelan kanggo aplikasi Musik

10 Muka menu rojongan kanggo aplikasi Musik

Cara muka menu Musik

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

Cara balik deui ka layar utama Musik

Lamun menu Musik muka, ketok

Utama atawa ketok dina layar bagean katuhu

tina menu.

Cara mupus lagu

1

Ti menu Musik, kotektak ka lagu nu hayang dipupus ku Anjeun.

2

Toel jeung tahan judul lagu, terus ketok

Pupus tina panyimpenan dina daptar nu

nembongan.

3

Ketok

PUPUS pikeun ngonpirmasi.

Anjeun teu bisa mupus lagu nu keur diputer.