Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nransperkeun musik ka alat Anjeun

background image

Nransperkeun musik ka alat Anjeun

Aya dua cara pikeun nransperkeun musik ti komputer ka alat Anjeun:

Anjeun bisa nransper payil musik antara alat jeung komputer Anjeun make kabel USB

Type-C™ nu disadiakeun. Saenggeus nyambung, pilih

Transper payil dina alat, teras

tiron jeung tempel atawa sered jeung tunda payil make komputer. Tingali

Ngatur payil

nganggo komputer

di kaca 40.

Anjeun tiasa make software Xperia™ Companion pikeun nransper payil media Anjeun

antara komputer sareng alat Anjeun. Diajar salengkepna tur undeur Xperia™ Companion

jang Windows dina http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ atawa

Xperia™ Companion jang Mac dina

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Aplikasi Musik tiasa jadi teu ngarokong sadaya pormat payil musik. Jang inpormasi nu leuwih

lengkep ngeunaan pormat payil nu didukung jeung cara make payil multimedia (audio, gambar,

tur video), undeur manual pikeun alat Anjeun di

www.sonymobile.com/support/

.