Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pamasangan

background image

Pamasangan

Alat Anjeun ngan ngarojong kartu SIM nano. Kartu SIM nano jeung kartu memori boga

slot nu misah dina alat nu sami. Pastikeun anjeun teu bingung ngabedakeunna.

Jang nyegah leungit data, pastikeun Anjeun mareuman alat atawa cabut kartu memori saacan

Anjeun muka panahan jang nyabut kartu SIM nano (atawa kartu) atawa kartu memori tina alat.

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Keur asupkeun dua kartu SIM nano jeung kartu memori

Ulah teukteuk kartu SIM anjeun, contona make peso atawa gunting, sabab ieu bisa ngaruksak

alat anjeun.

1

Nganggo kuku ramo, betot laci kartu SIM nano.

2

Teundeun rada kenceng kartu SIM utami (SIM 1) dina orientasi nu bener dina

posisi (1), sapertos nu aya dina gambar.

3

Teundeun rada kenceng kartu SIM tambihan (SIM 2) dina orientasi nu bener dina

posisi (2), sapertos nu aya dina gambar.

4

Asupkeun kartu memori dina orientasi nu bener dina liang kartu memori sapertos

nu aya dina gambar.

5

Pencet rada laun tempat balik ka slot dugi ka pas dina layar.

Cara nyabut kartu SIM nano

1

Jeung layar ngadep ka handap, buka jeung betot wadah kartu SIM nano make

kuku ramo.

2

Cabut kartu SIM nano, teras pencet rada laun tempat balik ka slot dugi ka pas

dina layar.

Pikeun nyabut kartu memori

1

Pareuman alat Anjeun.

2

Jeung alat nyanghareup ka handap, sered ka luar panutup wadah kartu SIM nano.

3

Lalaunan pencet jeung cabut kartu memori, teras pencet rada laun tempat balik

ka slot dugi ka pas dina layar.