Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ngeusi batre alat Anjeun

background image

Ngeusi batre alat Anjeun

Pake carjer Sony asli jeung kabel USB Type-C™ nu husus pikeun model Xperia™ nu tangtu.

Carjer jeung kabel nu sejen bakal ningkatkeun waktos ngeusi batre, teu ngeusi pisan, atawa

bakal ngaruksa alat. Pastikeun kabeh port USB jeung konektor sapinuhna garih, sateuacan

masang kabel USB Type-C™.

Carjer colokan listrik bakal ngeusi batre leuwih cepet dibandingkeun ngeusi batre liwat

komputer. Anjeun tiasa make alat Anjeun pas keur di eusi.
Upami batre kosong, alat bakal perlu dugi ka 30 menit pikeun ngarespons ka ngeusi

batre. Salila waktos ieu, layar bakal poek, teu nembongkeun ikon ngeusi batre. Oge

perhatoskeun yen bakal perlu dugi ka 4 jam ngeusi batre nu sapinuhna kosong dugi ka

sapinuhna ngeusi.

Alat Anjeun gaduh batre nu tos dipasangkeun tur tiasa dicas nu tiasa digentos ngan ku puseur

ladenan Sony nu resmi. Anjeun ulah nyobaan muka atawa ngabongkar alat ku sorangan.

Milampah eta bisa ngaruksak alat nu ahirna ngabatalkeun haransi.

Cara ngeusi batre alat anjeun

1

Colokkeun carjer ka colokan listrik.

2

Colokkeun hiji tungtung kabel USB Type-C™ kana carjer (atawa kana port USB

komputer).

3

Colokkeun ujung kabel ka port USB Type-C™ mikro dina alat Anjeun. Lampu

béwaraLampu bewara hurung upami ngeusi dimimitian.

4

Sawaktos batre alat geus dieusian pinuh, coplokkeun kabel USB tina telepon

anjeun ku cara nyabut kabel eta kaluar. Pastikeun anjeun teu ngabengkokkeun

konektor.

Penting pikeun make USB Type-C™ (disayagikeun) upami ngeusi batre alat anjeun kusabab

tipeu kabel USB sejen bisa ngaruksak alat anjeun.

Upami batre soak pisan, butuh sababaraha menit nepi ka lampu bewara hurung tur ikon

ngeusi batre nembongan.

36

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Status lampu bewara batre

Hejo

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre leuwih ti 90%

Oranyeu

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 90%

Beureum

Batre nuju ngeusi tur tingkat eusian batre kirang ti 15%