Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pamaliharaan nganggo komputer

background image

Pamaliharaan nganggo komputer

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion mangrupakeun ladenan software nu nyadiakeun koleksi peralatan

sareng aplikasi nu Anjeun tiasa pake basa Anjeun nyambungkeun alat Anjeun ka

komputer. Sareng Xperia™ Companion, Anjeun tiasa:

Ngapdet atawa ngelereskeun software alat Anjeun.

Nransper eusi ti alat lawas Anjeun make Xperia™ Transfer.

Nyieun cadangan tur ngabalikan eusi dina komputer Anjeun.

Nyinkronkeun eusi multimedia – poto, video, musik, sareng daptar puter – antara alat

Anjeun sareng komputer.

Ngotektak payil dina alat Anjeun.
Pikeun make Xperia™ Companion, Anjeun butuh komputer nu nyambung ka internet tur

ngajalankeun salah sahiji sistem operasi di handap ieu:

Microsoft

®

Windows

®

7 atawa leuwih anyar

Mac OS

®

X 10.11 atawa leuwih anyar

Diajar salengkepna tur undeur Xperia™ Companion for Windows di

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ atawa Xperia™ Companion

pikeun Mac di http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Ngatur payil nganggo komputer

Pake sambungan kabel USB Type-C™ antawis komputer Windows

®

sareng alat Anjeun

pikeun transper sareng ngatur payil Anjeun.
Saatos kadua alat nyambung, Anjeun bisa milih ngeusi batre alat, nransper payil, atawa

make pikeun input MIDI. Komputer bakal ngadeteksi alat upami Anjeun milih modeu

sambungan

Transper payil. Modeu sambungan default disetel ka Ngeusi batré alat ieu.

40

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Sareng Xperia™ Companion, Anjeun tiasa ngakses sistem payil alat Anjeun. Upami

Anjeun can masang Xperia™ Companion, Anjeun dipenta pikeun masang upami

nyambungkeun alat ka komputer.

Pake jinis kabel USB nu dihususkeun pikeun model Xperia™ jeung pastikeun sapinuhna

garing.

Modeu Sambungan USB

Anjeun bisa make sambungan

Transper payil jang ngatur payil, ngapdet software alat.

Modeu USB isu dipake jeung komputer Microsoft

®

Windows

®

. Ngeusi diaktipkeun

sacara standar.
Make modeu

Paké alat jadi MIDI, alat anjeun tiasa ngapungsi jadi input MIDI pikeun

aplikasi alat musik.

Cara ngarobah modeu koneksi USB

1

Masang konektor USB ka alat Anjeun.

2

Sered baris status ka handap, teras ketok

USB ngeusi batré alat ieu.

3

Ketok

Transper payil atawa Paké alat jadi MIDI nu dipikahayang.