Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ningkatkeun kaluaran sora

background image

Ningkatkeun kaluaran sora

Anjeun bisa ningkatkeun sora alat anjeun ku cara ngaktipkeun setélan sora sacara

manual sapertos Ekualiser jeung sora Sakuriling. Anjeun bisa ngaktipkeun normalkeun

Dinamis jang ngaleutikan béda polumeu antawis lagu atawa vidéo. Anjeun ogé bisa

ningkatkeun kualitas payil musik anu dipeupeutkeun tepi ka kualitas Audio résolusi Luhur

nalika anjeun maké headphone kabel.

Pikeun ningkatkeun output sora sacara otomatis

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Setelan audio.

3

Aktipkeun pungsi

ClearAudio+ ku cara ngetok geseran.

Cara nyaluyukeun setelan sora sacara manual

1

Tina layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Setelan audio.

3

Upami pungsi

ClearAudio+ diaktipkeun, ketok geseran pikeun ngaktipkeun.

4

Ketok

Epek sora > Equalizer.

5

Saluyukeun setelan sora ku cara nyered tombol pita prekuensi ka luhur atawa ka

handap.

Pangaluyuan setelan output sora manual teu aya pangaruhna ka aplikasi komunikasi sora.

Contona, teu aya parobahan dina kualitas sora telepon sora.

Pikeun ngaleutikan beda polume make alat jang nganormalkeun Dynamis

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Sora > Setelan audio.

3

Aktipkeun pungsi

Normalizer dinamis ku cara ngetok geseran.