Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun

background image

Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun

Saencan Anjeun ngagunakeun aplikasi Video, leuwih alus lamun nransper pilem, acara

TV, jeung eusi video sejen ka alat Anjeun ti alat sejen na, sapertos komputer. Aya

sababaraha cara pikeun nransperkuen eusi video Anjeun:

Pikeun Windows

®

hungkul: Sambungkeun alat jeung komputer make kabel USB Type-

C™ jeung sered leupas fayil video langsung ngagunakeun aplikasi pangatur fayil di

komputer. Tingali

Ngatur payil nganggo komputer

di kaca 40.

Upami Anjeun gaduh PC atawa komputer Apple

®

Mac

®

, Anjeun tiasa make Xperia™

Companion pikeun ngatur eusi atawa nransperkeun payil video ka alat Anjeun.