Sony Xperia XA1 Dual SIM - Inställningar för e-postkonto

background image

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Mejl.

3

Tryck på och sedan på

Inställningar.

4

Välj det konto du vill ta bort.

5

Tryck på

Radera konto > OK.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Mejl.

3

Tryck på och sedan på

Inställningar.

4

Välj önskat konto.

5

Tryck till på

Kontrollfrekvens > Intervall för kontroll och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

1

Gå till

Startskärm, tryck på och sedan på Mejl.

2

Tryck på och sedan på

Inställningar.

3

Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt

frånvarosvar.

4

Tryck på

Inte på kontoret.

5

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget.

6

Markera kryssrutan

Ange tidsintervall om det behövs och ställ in tidsintervallet för

det automatiska frånvarosvaret.

7

Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.

8

Tryck på

OK för att bekräfta.

86

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.