Sony Xperia XA1 Dual SIM - Låsa upp enheten automatiskt

background image

Låsa upp enheten automatiskt

Smart Lock-funktionen gör det lättare att låsa upp enheten genom att du kan ställa in att

den låses upp automatiskt i vissa situationer. Du kan låta enheten vara olåst när den till

exempel är ansluten till en Bluetooth®-enhet eller när du har den med dig.
Du kan ange att Smart Lock ska låta enheten vara olåst med följande inställningar:

På kroppen-avkänning: Låt enheten vara olåst när du har den med dig.

Betrodda platser: Låt enheten vara olåst när du befinner dig på en betrodd, säker plats,

till exempel hemma.

Betrodda enheter: Låt enheten vara olåst när en betrodd Bluetooth®- eller NFC-enhet är

ansluten.

Betrott ansikte: Lås upp enheten genom att titta på den.

Betrodd röst: Ställ in röstigenkänning för sökning på alla skärmar.

Det är inte säkert att Smart Lock-funktionen är tillgänglig på alla marknader eller i alla länder

eller regioner.

När Smart Lock är aktiverat kan du fortfarande behöva låsa upp enheten manuellt efter omstart

och efter att den har varit inaktiv i 4 timmar.

Smart Lock-funktionen utvecklas av Google™ och de exakta funktionerna kan ändras över tid

till följd av uppdateringar från Google™.

Aktivera Smart Lock

1

Ställ in ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord som skärmlås om du inte redan

har gjort det.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Betrodda agenter.

4

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Smart Lock (Google).

5

Tryck på bakåtpilen bredvid

Betrodda agenter.

6

Hitta och tryck på

Smart Lock.

7

Ange det grafiska lösenordet, PIN-koden eller lösenordet. Du behöver ange de här

uppgifterna när du vill ändra inställningarna för Smart Lock.

8

Välj en typ av Smart Lock.

Konfigurera eller ta bort ett betrott ansikte

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrott ansikte.

3

Tryck på

STÄLL IN > NÄSTA. Följ anvisningarna på enheten och tryck sedan på

KLAR.

4

Ta bort ett betrott ansikte genom att trycka på

Ta bort betrott ansikte > TA

BORT.

För ökad exakthet trycker du på

Betrott ansikte > Förbättra ansiktsmatchning.

Konfigurera betrodd röst

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodd röst.

3

Följ anvisningarna på enheten.

13

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Låt enheten vara olåst när du har den med dig

Med funktionen Rörelse-/lägesigenkänning kan du låta enheten vara olåst när du har den

i handen, fickan eller väskan. Enhetens accelerometer känner av om någon bär på

enheten och låter den då vara olåst. Enheten låses när accelerometern upptäcker att

enheten lagts ned.
När du använder funktionen Rörelse-/lägesigenkänning bör du vara medveten om

följande beteenden:

Enheten känner av när du inte längre bär på den och låser sig automatiskt.

Det kan ta upp till en minut att låsa enheten.

När du sätter dig i en bil, går på en buss, ett tåg eller andra fordon på land, kan det ta

mellan 5 och 10 minuter innan enheten låses.

Observera att när du stiger på ett flygplan eller en båt (eller andra icke-landbaserade

fordon) kanske enheten inte låses automatiskt, så se till att låsa den manuellt om det

behövs.

När du tar upp enheten igen eller stiger av fordonet behöver du bara låsa upp den en

gång för att enheten sedan ska förbli olåst så länge du har den med dig.

Rörelse-/lägesigenkänning vet inte vems kropp som är kopplad till funktionen. Om du ger

enheten till någon annan medan den är olåst via rörelse-/lägesigenkänning kan enheten

fortsätta vara olåst för den andra användaren. Tänk på att rörelse-/lägesigenkänning inte är en

lika säker säkerhetsmetod som grafiska lösenord, PIN-koder eller lösenord.

Aktivera eller inaktivera på kroppen-avkänning

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > På kroppen-

avkänning.

3

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget och sedan på

FORTSÄTT.

Om du vill inaktivera funktionen trycker du på skjutreglaget bredvid

På.

Ansluta till betrodda enheter

Du kan ange en ansluten enhet som betrodd och låta din Xperia™-enhet vara olåst

medan den är ansluten till den. Om du har en enhet som du ansluter till regelbundet via

Bluetooth® eller NFC, till exempel ett hemmabiosystem eller en aktivitetsmätare, kan du

lägga till den som en betrodd enhet och förbigå låsskärmens extra säkerhet för att spara

tid. Funktionen passar bra om du vanligtvis använder dessa enheter på en relativt säker

plats. I vissa fall kan du behöva låsa upp din enhet manuellt innan en betrodd enhet kan

anslutas.

Du bör däremot inte lägga till enheter som är alltid är anslutna till din enhet som betrodda

enheter, till exempel Bluetooth®-tangentbord.

När en betrodd enhet stängs av eller hamnar utom räckhåll låses skärmen och du använder

då din PIN-kod, ditt lösenord eller grafiska lösenord om du vill låsa upp den.

Lägga till eller ta bort en betrodd Bluetooth®-enhet

1

Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill

lägga till som betrodd enhet.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock.

4

Tryck på

Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > Bluetooth på

menyn Smart Lock.

5

Välj önskad enhet i listan över anslutna och parkopplade enheter genom att trycka

på dess namn och sedan på

JA, LÄGG TILL.

6

Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på

TA

BORT BETRODD ENHET.

14

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till eller ta bort en betrodd NFC-enhet

1

Se till att din enhet är parkopplad och ansluten till den Bluetooth®-enhet du vill

lägga till som betrodd enhet.

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock.

3

Tryck på

Betrodda enheter > LÄGG TILL BETRODD ENHET > NFC.

4

Följ anvisningarna på skärmen.

5

Om du vill ta bort en parkopplad enhet väljer du den i listan och trycker på

TA

BORT BETRODD ENHET.

Se till att du är skyddad när du använder betrodda enheter

Olika Bluetooth®-enheter har stöd för olika Bluetooth®-standarder och

säkerhetsfunktioner. Det finns en risk att någon kan få din Xperia™-enhet att förbli olåst

genom att imitera Bluetooth®-anslutningen, även när den betrodda enheten inte längre

är i närheten. Din enhet kan inte alltid avgöra om anslutningen är säker när någon

försöker imitera den.
Om enheten inte kan avgöra om du använder en säker anslutning visas en avisering på

din Xperia™-enhet och du kan behöva låsa upp den manuellt innan den betrodda

enheten kan låta den vara olåst.

Räckvidden för Bluetooth®-anslutningar kan variera beroende på vilken enhetsmodell du har,

vilken Bluetooth®-enhet som är ansluten och i vilken miljö du befinner dig. Beroende på

dessa faktorer kan Bluetooth®-anslutningar fungera på avstånd upp till 100 meter.

Ansluta till betrodda platser

När du använder funktionen för betrodda platser inaktiveras låsskärmen på din Xperia™-

enhet när du befinner dig på en plats som betecknats som betrodd. För att den här

funktionen ska fungera måste du ha en Internetanslutning (helst via Wi-Fi) och tillåta att

enheten använder din nuvarande plats.
När du ställer in betrodda platser ska du först se till att antingen platsläget Hög precision

eller Batterisparläget är aktiverat på enheten innan du lägger till ditt hem eller anpassade

platser.

De exakta dimensionerna för en betrodd plats är en uppskattning och kan sträcka sig utanför

de fysiska väggarna i ditt hem eller ett annat område du har lagt till som en betrodd plats.

Funktionen kan låta enheten vara olåst inom en radie på upp till 80 meter. Du bör även vara

medveten om att platssignaler kan replikeras eller manipuleras. En person med tillgång till

särskild utrustning kan låsa upp din enhet.

Lägga till hemadress

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Aktivera platstjänster genom att trycka på

Inställningar > Plats och sedan trycka

på skjutreglaget.

3

Tryck på

Läge och välj sedan platsläge Hög exakthet eller Batterisparfunktion.

4

Gå till

Startskärm och tryck på .

5

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser > Startskärm.

6

Du kan ange önskad plats genom att skriva adressen i sökfältet. Enheten söker

efter den angivna platsen.

15

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Redigera din hemadress

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Aktivera platstjänster genom att trycka på

Inställningar > Plats och sedan trycka

på skjutreglaget.

3

Tryck på

Läge och välj sedan platsläge Hög exakthet eller Batterisparfunktion.

4

Utgå från

Startskärm och tryck på .

5

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser.

6

Välj din hemadress.

7

Tryck på

Redigera.

8

I sökfältet anger du den plats du vill använda som din hemadress.

Du kan säkerställa bättre platsprecision genom att lägga till den faktiska platsen för ditt hem i

byggnaden som en anpassad plats.

Ta bort din hemadress

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser > Startskärm.

3

Tryck på

Redigera > .

Använda anpassade platser

Du kan lägga till valfri plats som en betrodd anpassad plats där din enhet kan vara olåst.

Lägga till en anpassad plats

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser.

3

Tryck på

Lägg till betrodd plats.

4

Om du vill använda den nuvarande platsen som en anpassad plats trycker du på

Välj denna plats.

5

Annars kan du ange en annan plats genom att trycka på och skriva adressen.

Enheten söker efter den angivna platsen. Tryck på den föreslagna adressen om du

vill använda den.

6

Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar

platsnålen till önskad plats och trycker på

Välj denna plats.

Redigera en anpassad plats

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser.

3

Välj den plats du vill redigera.

4

Tryck på

Redigera adress.

5

Om du vill ange en annan plats trycker du på och skriver sedan adressen.

Enheten söker efter den angivna platsen. Du kan använda föreslagna adresser

genom att trycka på en adress.

6

Om du vill finjustera platsen trycker du på bakåtpilen bredvid adressen, drar

platsnålen till önskad plats och trycker på

Välj denna plats.

Radera en anpassad plats

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Aktivera platstjänster genom att trycka på

Inställningar > Plats och sedan trycka

på skjutreglaget.

3

Tryck på

Läge och välj sedan platsläge Hög exakthet eller Batterisparfunktion.

4

Gå till

Startskärm och tryck på .

5

Tryck på

Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Smart Lock > Betrodda

platser.

6

Välj den plats du vill ta bort.

7

Tryck på

Ta bort.

16

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.