Sony Xperia XA1 Dual SIM - Aviseringar

background image

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar

samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:

i statusfältet

28

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

på meddelandepanelen

på låsskärmen

Öppna eller stänga aviseringspanelen

1

Om du vill öppna aviseringspanelen drar du statusfältet nedåt eller dubbelklickar

på det.

2

Om du vill stänga aviseringspanelen drar eller snärtar du panelen uppåt.

När du har öppnat meddelandepanelen kan du öppna snabbinställningspanelen genom att

dra statusfältet nedåt igen.

Agera på en avisering på meddelandepanelen

Tryck till på aviseringen.

Du kan svara direkt på chatt- eller e-postmeddelanden på meddelandepanelen.

Ignorera en avisering på aviseringspanelen

Svep aviseringen åt vänster eller höger.

Alla aviseringar kan inte avvisas.

Om du vill ändra inställningarna för aviseringar drar du aviseringen långsamt åt vänster eller

höger och trycker sedan på .

Expandera en avisering på meddelandepanelen

Dra aviseringen nedåt för att expandera och visa mer information om den utan att

öppna appen.

Det går inte att expandera alla aviseringar.

Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

Tryck på

RENSA ALLA.

Agera på en avisering från låsskärmen

Dubbeltryck på aviseringen.

Stänga en avisering på låsskärmen

Svep aviseringen åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på låsskärmen

Dra aviseringen nedåt.

Det går inte att expandera alla aviseringar.

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hantera aviseringar på låsskärmen

Visa allt

aviseringsinnehåll

Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt

innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattmeddelanden) på

låsskärmen om du inte anger att vissa appar är

Dölj känsligt innehåll på

inställningsmenyn

Appaviseringar.

Dölj känsligt

aviseringsinnehåll

Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord

eller ett mönster som skärmlås.

Innehåll har dolts visas på låsskärmen i samband

med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-

postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

Visa inga aviseringar

alls

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Aviseringar.

3

Tryck på och sedan på

På låsskärmen.

4

Välj ett alternativ.

Du kan behålla aviseringar på låsskärmen tills du sveper för att stänga dem. Du aktiverar

funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Visa aviseringar på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

Blockera alla

Ta aldrig emot aviseringar från den valda appen.

Stäng av ljud och vibrationer

Ta emot aviseringar, men utan ljud, vibrationer eller förhandstitt.

Endast avbrott för prioriterade Ta endast emot aviseringar från det här programmet även när Stör ej-läget är

inställt på Prioritet.

Ställa in aviseringsnivån för en app

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Aviseringar.

3

Välj önskad app.

4

Tryck på skjutreglagen för att justera aviseringsinställningarna efter behov.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En

blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett

obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras

manuellt.

När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel

om batterinivån sjunker under 15 procent.

Aktivera eller inaktivera aviseringslampan

1

Tryck på på startskärmen.

2

Tryck på

Inställningar > Aviseringar > .

3

Aktivera eller inaktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget bredvid

Aviseringslampa.

30

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.