Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ta en skärmbild

background image

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild.

Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

1

Håll strömknappen intryckt tills ett fönster med instruktioner visas.

2

Tryck på .

Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och knappen för att sänka

volymen samtidigt.

Visa din skärmbild

1

Öppna aviseringspanelen genom att trycka två gånger på statusfältet.

2

Tryck på skärmbilden.

Du kan även visa dina skärmbilder i programmet Album.